Коли йдеться про зміст та природу соціально-психологічного клімату, завжди треба брати до уваги те, що це суб’єктивне утворення (те, що відображається), одне з психологічних масоподібних явищ, що виникають в групах та колективах. Об’єктивною реальністю, яка знаходить відображення у психологічному атмосфера в колективі клімату в колективу, є його реальна життєдіяльність – конкретні види діяльності, які здійснюються членами колективу, способи їх взаємодії між собою, організаційна культура. Соціально-психологічний клімат-це результат сумісної діяльності людей, їх міжособистісні відносини.

Акули переконані, що конфлікти вирішуються тоді, коли один перемагає другого, який програє. Перемога, на їхню думку, дає людям почуття гордості та успіху. Поразка викликає почуття безсилля, неадекватності і невдачі.

Комунікативні взаємовідносини відображають активність психологічних взаємозв’язків членів колективу, характеризуючи особистісну опосередкованість процесів спілкування. Комунікативні взаємовідносини складаються завдяки таким якостям особистості, як відкритість до спілкування, безпосередність, простота та ін. Недостатність в прояві комунікативної активності пов’язана з сором’язливістю, закритістю, боязливістю. У зв’язку з цим з’являється потреба з’ясувати поняття соціально-психологічного клімату (СПК). Треба відмітити, що до цього часу в психології не має однакової дефініції, але все ж таки більшість дослідників розуміють цей термін схожим. Розробити серію тренінгових занять на поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі.

Це обов’язково посприяє налагодженню гармонійної атмосфери в їх відносинах. Керівник повинен знати настрій колективу, відстежувати загальний настрій, спілкуватися з співробітниками і отримувати коментарі. Це допоможе своєчасно оцінювати клімат в колективі і не допускати виникнення складних ситуацій. І мова тут не тільки про премії і підвищення зарплати. Кожній людині важливо отримувати визнання своїх заслуг. Якщо ця людина потрапив в ваш колектив і працює в ньому, значить, він чимось цінний.

У малій групі можна побачити прояв реалій життя, взаємовідносин та діяльності більшості людей. У ньому мають місце й різні соціально-психологічні процеси. Вони є для кожного з її членів частиною духовної атмосфери, в якій їм доводиться жити та працювати. Привітання з особистими і цивільними святами, подарунки. Поздоровлення можуть бути в формі усної похвали, краще в присутності інших людей, у вигляді електронного листа, у вигляді невеликого заохочення.

клімат в колективі

Колектив народжується у той час, коли група індивідуумів збирається разом задля досягнення спільної мети. Спочатку члени колективу незнайомі один з одним і не знають, чи можуть вони взагалі працювати разом, тому відчувають невпевненість щодо вирішення поставленого завдання та успішності своїх взаємин. Крім цього, кожен із членів колективу може інакше поглянути на себе та свої цінності, а також на соціальну значущість та роль.

клімат в колективі

Самопочуття особистості в колективі може бути відмінним, але при цьому соціально-психологічний клімат в колективі може бути як моральним, так і аморальним, придатним для більшості і непридатним, соціальне перспективним та безперспективним. Поняття та сутність психологічного клімату в колективі Колектив це група об’єднаних спільними цілями і завданнями людей, що досягла в процесі соціально цінної спільної діяльності високого рівня розвитку. Зміст соціально-психологічного клімату (В.М. Шепель) Клімат – це невидима, тонка, делікатна, психологічна сторона взаємостосунків між людьми. Соціальний клімат – визначається тим, наскільки у колективі усвідомлені цілі і завдання суспільства, наскільки гарантовано дотримання всіх конституційних прав і обов’язків працівників як громадян. Моральний клімат – визначається тим, які моральні цінності у колективі є прийнятими. Психологічний клімат – це емоційне забарвлення психологічних зв’язків членів колективу, що виникає на основі їх близькості, симпатії, збігу характерів, інтересів та схильностей.

Даний стиль керівництва нерідко виробляє в людині стійку відразу до виконуваної ним роботи, небажання йти на роботу, прагнення уникнути її всіма можливими способами. При цьому відділу не пояснює ні завдання, ні мети їх діяльності, що тільки погіршувало напружену гнітючу атмосферу. Авторитарний стиль цілком припустимо в керівництві, особливо в моменти кризи, коли немає часу на роздуми і обговорення, коли рішення потрібно приймати швидко. І якщо він не пов’язаний з образами, якщо ви як керівник доведете до підлеглих, чому ви вибрали те чи інше рішення, навіть не враховуючи і не дослухаючись до їхньої думки, то атмосфера стане набагато доброзичливо, гнітюча невідомість спаде.

При цьому за окремими соціально-психологічними критеріями ці групи можуть називатися колективами, але за іншими не дотягують до цього статусу. Модель, відповідну всім параметрам, слід як ідеал, якого слід прагнути колективу у розвитку. Проведення щорічних конкурсів професійної майстерності є потужним мотивуючим фактором. Якщо нагороди присуджуються за підсумками роботи за період часу або після досягнення працівником певних ступенів кар’єри, то конкурси можуть бути безстроковими і однократними. Участь в змаганні, а тим більше перемоги в ньому стимулює співробітника до досягнення саме тих результатів в роботі, які необхідні підприємству. Для вирішення проблеми соціально-психологічного клімату колективу важливими є розгляд факторів, що впливають на цей клімат.

клімат в колективі

Позаформальний допомагає вирішувати завдання формального способами, відмінними від офіційно розпоряджених. Оскільки заздалегідь передбачити і в деталях розписати дії працівників, особливо у сфері управління, неможливо, у разі труднощів, щоб не ставити під удар роботу, їм доводиться часто вступати у непередбачені, хоч і не заборонені особисті контакти. Це й допомагає долати функціональну недостатність формального колективу (Інформація про те, що «їде ревізор», що дала можливість гоголівському городничому завчасно підготуватися, оперативно прийшла за системою саме неформальних каналів). Великий у вас колектив або маленький, одного чи все віку або різного, чоловіки це в більшості або жінки — складно буде уникнути конфліктів, непорозумінь і нерозуміння.

Якщо члени колективу готові до роботи, виявляють творчість і досягають високої якості, працюючи без контролю і несучи відповідальність за справу. Якщо в колективі кожен захищений, відчуває причетність до всього, що відбувається і активно вступає в спілкування. Підтримання хороших стосунків на даний момент і в майбутньому для конфліктуючих сторін може бути важливим або ж не мати жодного значення. Важливість хороших стосунків з іншими людьми, готовність врахувати їхні інтереси також впливають на дії під час конфлікту. Скріплює ланкою тут ще є формальна дисципліна і вимоги старших.

Під факторами локальної мікросфери розуміється предметно – речова сфера діяльності і взаємодії членів колективу між собою. Кожен із зазначених видів клімату має характерні ознаки – як суб’єктивного (внутрішнього), так і об’єктивного (зовнішнього) характеру. Розглянемо логічний зв’язок предмету соціальної психології зі значенням понять “психологічний клімат” та “соціально-психологічний клімат”. Дослідження; проведенням формуючого експерименту відповідно до цілей і завдань роботи; розробкою програми СПТ паралельно з проведенням емпіричного дослідження; коректним використанням методів математичної статистики. Провести систематизацію і аналіз теоретичного та емпіричного матеріалу з основ соціально-психологічного клімату.

Д)  якби мені розповіли, як не запізнюватися, я б навчився (лась) цьому. Г)  завжди чітко уявляю собі, де, скільки і чому було втрачено часу, знаходжу способи скорочення втрат у цій ситуації. Г)  вважаю, що це питання не має ніякого відно­шення до самоорганізованості. Г)  пробував (ла) скласти план, використовуючи для цього щотижневик, але потім зрозумів (ла), що це нічого не дає. Займаю тверду, рішучу позицію (на тім стою і не можу інакше). Я завжди обираю таку позицію у суперечці, яка дає змогу спільними зусиллями досягти успіху.

Але більш важливо отримувати зворотний зв’язок від кожного підлеглого. Вести діалоги відкрито, конструктивно коментувати проблеми, а не просто емоційно критикувати. Особливу роль серед усіх інших факторів формування соціально-психологічного клімату первинного трудового колективу відіграють стосунки керівництва і підлеглих, весь комплекс функцій, що виконується керівником. В умовах групи підвищується витривалість до больових відчуттів, знижується чутливість до шумів приблизно на 30%.

І звичайно, найважливіше значення має, наскільки співробітники відчувають свою значущість, єдність, спільну мету своєї роботи, наскільки цікаві і різноманітні вони отримують завдання, чи можуть вони розвиватися, як особистісно, так і професійно. На сьогоднішній день існує більше сотні визначень соціально-психологічного клімату. Загальні відомості про внутрішньо групову активність, згуртованість, самопочуття особистості в колективі дають односторонню інформацію про соціально-психологічний клімат в колективі, що не розкриває тенденції суспільного розвитку.

Якщо ми потрапляємо до суспільства щасливих людей, ми також стаємо щасливими. Якщо ж ми потрапляємо до колективу нещасних людей, то єдине почуття, яке зможе випробувати людина, — це зловтіха. На думку Макаренка, неможливо створити організовану групу дітей за відсутності нормальної спільноти вчителів. Колектив освітніх закладів має певну організаційну структуру.

Наприклад — при розгляді підприємства в цілому як єдиного соціуму загальний моральний клімат може серйозно відрізнятися від того, яким він є в окремому структурному підрозділі або серед поодиноких груп трудящих. Вивчення психологічного клімату колективу дозволяє вчасно вжити необхідних заходів щодо його поліпшення, а значить, і підвищення продуктивності праці. Поява негативних симптомів свідчить про те, що колектив “хворий”. Однак якщо вчасно звернути увагу на ці сигнали, робочу атмосферу можна налагодити і навіть багато в чому поліпшити. Ніхто не стане заперечувати, що на результати виробничої діяльності в колективі впливають не тільки рівень організації праці, її фонде- та енергоозброєність, а й стан психологічного клімату в колективі. Обробка за допомогою комп’ютерної програми Келлі дозволила зробити більш глибокі висновки.

Якщо ці цілі збігаються або не суперечать одна одній, людина охоче підтримуватиме офіційну лінію; в іншому випадку перевага, як правило, надається неформальним цілям, незважаючи на можливу серйозну конфронтацію з керівництвом. В організації група може існувати як підрозділ, проектна команда, комітет, бригада та ін., виступаючи при цьому як керуюча, керована або самоврядна структура. «Свою газету» або журнал не залишить без уваги жоден працівник.

Г)  мета в мене є, але моє життя, діяльність не сприяють її досягненню. Немає нічого важливішого, ніж те, за що тобі треба боротися. Тільки той, хто вірить у перемогу, перемагає на полі битви.

Стан соціально-психологічного клімату, ступінь його стимулюючого впливу на особистість може розглядатися як один із суттєвих показників ефективності діяльності керівника первинного ко­лективу, сили його позитивного впливу на підлеглих. Соціально-психологічний клімат колективу може і повинен бути результатом цілеспрямованої роботи керівника і всього колективу. Тепер відкрийте очі і напишіть цій людині короткий прощальний лист, що він для вас означає, що ви в дану хвилину відчуваєте і що допомагає вам прийняти неминучість розставання. Стратегія запобігання конфліктів включає систему діяльності, сукупність етапів і методів керування конкретним процесом суперечливих взаємин суспільних суб’єктів.

Це завдання можна вирішити на основі розробок спеціалістів з гігієни і фізіології праці, ергономіки і інженерної психології. Характер соціально-психологічного клімату в цілому залежить від рівня групового розвитку. Оптимальне управління діяльністю і кліматом в любому колективі потребує спеціальних знань та вмінь від керуючого складу. Ведучий показує учасникам предмет (ціпок, лінійку, банку, книгу, м’яч, будь-який предмет, що попався в поле зору) учасники повинні передавати один одному по колу цей предмет, наповнюючи його новим змістом і обіграючи цей зміст. Наприклад, хтось вирішує обіграти лінійку як скрипку. Він передає її наступній людині саме як скрипку, не вимовляючи при цьому ні слова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *